8.1.3.9. htk_graf
(packages/htk/htk_graf.lsh)


dummy function that adds HTK C header files in C file

8.1.3.9.0. (dummy_htk_graf)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.1. (initgraf)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.2. (makexgraf wname x y w h bw)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.3. (termhgraf)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.4. (hgetevent anyevent action result)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.5. (heventspending)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.6. (hmousepos x y)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.7. (isinrect x y x0 y0 x1 y1)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.8. (hdrawline x0 y0 x1 y1)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.9. (hdrawlines points n)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.10. (hfillpolygon points n)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.11. (hdrawrectangle x0 y0 x1 y1)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.12. (hfillrectangle x0 y0 x1 y1)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.13. (hdrawarc x0 y0 x1 y1 stangle arcangle)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.14. (hfillarc x0 y0 x1 y1 stangle arcangle)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.15. (hcopyarea srcx srcy width height destx desty)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.16. (hplotvector x0 y0 x1 y1 v st en ymax ymin)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.17. (hsetcolour c)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.18. (hsetgrey g)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.19. (hsetfontsize size)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.20. (hsetlinewidth w)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.21. (hsetxmode m)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.22. (centrex x str)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.23. (centrey y str)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.24. (htextwidth str)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.25. (htextheight str)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.26. (hdrawimage p x y width height)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.27. (hflush)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.28. (hspoolgraf fname)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.29. (hendspoolgraf)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.30. (hdumpgraf fname)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.31. (createhbutton btnlst btnid x y w h str fg bg action)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.32. (redrawhbutton btn)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.33. (redrawhbuttonlist btnlst)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.34. (findbutton btnlst key)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.35. (setactive btnlst active)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.36. (checkbuttonlist btnlst x y)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.37. (setbuttonlit btn lit)
(packages/htk/htk_graf.lsh)
8.1.3.9.38. (trackbuttons btnlist hev)
(packages/htk/htk_graf.lsh)


********************************************************