8.1.3.10. htk_label
(packages/htk/htk_label.lsh)


dummy function that adds HTK C header files in C file

8.1.3.10.0. (dummy_htk_label)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.1. (initlabel)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.2. (getlabid name insert)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.3. (printnametabstats)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.4. (readlabel f buf)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.5. (createtranscription x)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.6. (copytranscription x s)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.7. (printtranscription s title)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.8. (createlabellist x maxauxlab)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.9. (addlabellist ll s)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.10. (getlabellist s n)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.11. (copylabellist x ll)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.12. (createlabel x maxaux)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.13. (addlabel x ll id st en score)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.14. (addauxlab lab n auxlab auxscore)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.15. (deletelabel item)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.16. (numcases ll id)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.17. (numauxcases ll id i)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.18. (getcase ll id n)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.19. (getauxcase ll id n i)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.20. (getlabn ll n)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.21. (getauxlabn ll n i)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.22. (countlabs ll)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.23. (countauxlabs ll i)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.24. (auxlabendtime p i)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.25. (lopen x fname fmt)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.26. (savetomasterfile fname)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.27. (closemlfsavefile)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.28. (lsave fname s fmt)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.29. (tristrip s)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.30. (ltristrip enab)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.31. (loadmasterfile fname)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.32. (nummlffiles)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.33. (nummlfentries)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.34. (getmlffile fidx)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.35. (ismlffile fn)
(packages/htk/htk_label.lsh)
8.1.3.10.36. (getmlftable)
(packages/htk/htk_label.lsh)


********************************************************