8.1.3.3. htk_adapt
(packages/htk/htk_adapt.lsh)


dummy function that adds HTK C header files in C file

8.1.3.3.0. (dummy_htk_adapt)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.1. (initadapt)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.2. (initialisetransform hset x rt adapt)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.3. (initialiseadapt hset x rt)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.4. (savetransformset hset rt savefile transpath uid uname chan desc savestats global savebinary)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.5. (loadtransformset hset tfile uid rt usestats)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.6. (accadaptframe lr speechvec mp rt)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.7. (clearregcompstats hset rt)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.8. (clearbaseclassstats rt)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.9. (applymeantransforms rt s)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.10. (applycovartransforms rt s)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.11. (applymeanglobaltransform rt)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.12. (applycovarglobaltransform rt)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.13. (applytransforms rt)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.14. (applybackwardglobaltransform rt)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.15. (applybackwardtransforms rt)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.16. (calcmeantransforms rt)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.17. (calccovartransforms rt)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.18. (getbackwardtransforms rt)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.19. (updatemap rt tau)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)
8.1.3.3.20. (doadaptation rt global)
(packages/htk/htk_adapt.lsh)


********************************************************