8.1.3.18. htk_shell
(packages/htk/htk_shell.lsh)


dummy function that adds HTK C header files in C file

8.1.3.18.0. (dummy_htk_shell)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.1. (exithtk exitcode)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.2. (initshell argc argv ver sccs)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.3. (register ver sccs)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.4. (infoprinted)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.5. (printstdopts opts)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.6. (printconfig)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.7. (getconfig user incglob list max)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.8. (hasconfparm list size name)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.9. (getconfstr list size name str)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.10. (getconfbool list size name b)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.11. (getconfint list size name ival)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.12. (getconfflt list size name fval)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.13. (numargs)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.14. (nextarg)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.15. (getstrarg)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.16. (getswtarg)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.17. (getintarg)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.18. (getlongarg)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.19. (getfltarg)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.20. (getchkedint min max swtname)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.21. (getchkedlong min max swtname)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.22. (getchkedflt min max swtname)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.23. (getintenvvar envvar value)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.24. (getfilenameext logfn actfn st en)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.25. (fopen fname filter ispipe)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.26. (fclose f ispipe)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.27. (initsource fname src filter)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.28. (closesource src)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.29. (attachsource file src)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.30. (srcposition src s)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.31. (getch src)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.32. (ungetch c src)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.33. (readstring src s)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.34. (parsestring src s)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.35. (readrawstring src s)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.36. (writestring f s q)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.37. (rewritestring s dst q)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.38. (skipline src)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.39. (readline src s)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.40. (readuntilline src s)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.41. (skipwhitespace src)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.42. (skipcomment src)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.43. (readshort src s n binary)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.44. (readint src i n binary)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.45. (readfloat src x n binary)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.46. (rawreadshort src s n bin swap)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.47. (rawreadint src i n bin swap)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.48. (rawreadfloat src x n bin swap)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.49. (swapshort p)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.50. (swapint32 p)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.51. (keypressed twait)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.52. (writeshort f s n binary)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.53. (writeint f i n binary)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.54. (writefloat f x n binary)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.55. (htk-nameof fn s)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.56. (htk-baseof fn s)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.57. (htk-pathof fn s)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.58. (htk-extnof fn s)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.59. (makefn fn path ext s)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.60. (counterfn prefix suffix count width s)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.61. (substfname fname s)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.62. (domatch s p)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.63. (maskmatch mask spkr str)
(packages/htk/htk_shell.lsh)
8.1.3.18.64. (retrievecommandline)
(packages/htk/htk_shell.lsh)


********************************************************