8.1.3.15. htk_net
(packages/htk/htk_net.lsh)


dummy function that adds HTK C header files in C file

8.1.3.15.0. (dummy_htk_net)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.1. (initnet)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.2. (newlattice heap nn na)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.3. (newilattice heap nn na info)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.4. (freelattice lat)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.5. (writelattice lat file form)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.6. (readlattice file heap voc shortarc add2dict)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.7. (adjsublist lat sublatid sublat adj)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.8. (sublatlist lat tail depth)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.9. (expandmultilevellattice heap lat voc)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.10. (latticefromlabels ll bnd voc heap)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.11. (numnodefoll n)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.12. (numnodepred n)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.13. (findlatstart lat)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.14. (findlatend lat)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.15. (expandwordnet heap lat voc hset)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.16. (gethmmsetcxtinfo hset frccxtind)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.17. (gethcicontext hci labid)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.18. (ishcicontextind hci labid)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.19. (gethcimodel hci lc name rc)
(packages/htk/htk_net.lsh)
8.1.3.15.20. (addhcicontext hci labid)
(packages/htk/htk_net.lsh)


********************************************************