8.1.3.13. htk_mem
(packages/htk/htk_mem.lsh)


dummy function that adds HTK C header files in C file

8.1.3.13.0. (dummy_htk_mem)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.1. (mround size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.2. (initmem)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.3. (createheap x name type elemsize growf numelem maxelem)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.4. (resetheap x)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.5. (deleteheap x)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.6. (newobject x size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.7. (disposeobject x p)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.8. (printheapstats x)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.9. (printallheapstats)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.10. (shortvecelemsize size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.11. (intvecelemsize size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.12. (vectorelemsize size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.13. (dvectorelemsize size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.14. (svectorelemsize size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.15. (createshortvec x size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.16. (createintvec x size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.17. (createvector x size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.18. (createdvector x size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.19. (createsvector x size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.20. (shortvecsize v)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.21. (intvecsize v)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.22. (vectorsize v)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.23. (dvectorsize v)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.24. (freeshortvec x v)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.25. (freeintvec x v)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.26. (freevector x v)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.27. (freedvector x v)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.28. (freesvector x v)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.29. (matrixelemsize nrows ncols)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.30. (dmatrixelemsize nrows ncols)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.31. (smatrixelemsize nrows ncols)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.32. (trimatelemsize size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.33. (strimatelemsize size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.34. (creatematrix x nrows ncols)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.35. (createdmatrix x nrows ncols)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.36. (createsmatrix x nrows ncols)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.37. (createtrimat x size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.38. (createstrimat x size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.39. (istrimat m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.40. (numrows m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.41. (numdrows m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.42. (numcols m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.43. (numdcols m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.44. (trimatsize m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.45. (freematrix x m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.46. (freedmatrix x m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.47. (freesmatrix x m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.48. (freetrimat x m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.49. (freestrimat x m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.50. (setuse m n)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.51. (incuse m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.52. (decuse m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.53. (getuse m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.54. (isseenv m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.55. (touchv m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.56. (untouchv m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.57. (sethook m p)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.58. (gethook m)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.59. (newstring x size)
(packages/htk/htk_mem.lsh)
8.1.3.13.60. (copystring x s)
(packages/htk/htk_mem.lsh)


********************************************************